Harmet Building

Kvalitet

HMS-systemet til Harmet Modular Building OÜ oppfyller kravene til internasjonale standarder.

ISO 9001:2015 – vi følger standarden fastsatt i kvalitetsstyringssystemet og sørger for å oppfylle løftene gitt til kunden

ISO 14001:2015 vi er effektive, sparer naturressurser og bevarer miljøet i samsvar med standarden i miljøstyringssystemet

ISO 45001:2018 – i aktiviteter relatert til helse og sikkerhet på arbeidsplassen, overholder vi standarden i bedriftshelse- og sikkerhetsstyringssystemet, først og fremst basert på lovgivningen i Republikken Estland og i landet der prosjektet blir utført


Selskapets misjon:
å delta i etableringen av et moderne miljøvennlig leve- og arbeidsmiljø.

Selskapets visjon:
å være det mest foretrukne montøren av huselementer og arrangøren av montasjearbeid i vår bransje.

Selskapets verdier:

  • Vi verdsetter langsiktige partnerskap, kreativitet, kompetanse, fleksibilitet, initiativ og at løftene overholdes.
  • Selskapet er progressivt og bærekraftig med fokus på kontinuerlig forbedring.
  • Vår fleksible service av høy kvalitet sikrer allsidig tilfredsstillelse av kundens behov, noe som resulterer i at kunden blir fornøyd.
  • Vi blir verdsatt som arbeidsgiver av våre ansatte.