Harmet Building

Laatu

Harmet Modular Building OÜ:n laatu-, ympäristö- ja työsuojelujohtamisjärjestelmä vastaa kansainvälisiä standardeja.

ISO 9001:2015 – noudatamme laatujohtamisjärjestelmää ja varmistamme, että teemme sen minkä lupaamme

ISO 14001:2015 toimimme tehokkaasti ja säästämme luonnonvaroja sekä ympäristöä ympäristöjohtamisjärjestelmän asettamien vaatimusten mukaisesti

ISO 45001:2018 – työsuojeluun liittyvä toimintamme vastaa työsuojelun johtamisjärjestelmää ja ensisijaisesti Viron sekä projektin kohdemaan lainsäädäntöä


Missio:
panostamme nykyaikaisen ympäristön ja sen suojelun huomioivan asuin- ja työympäristön luomiseen.

Visio:
ensisijainen tilaelementtien asentaja ja asennustöiden tarjoaja omalla alallaan.

Arvot:

  • Pitkäaikainen kumppanuus, luovuus, pätevyys, joustavuus, aloitekykyisyys ja lupausten pitäminen.
  • Innovatiivinen, kestävälle pohjalle rakentuva ja jatkuvaan kehitykseen tähtäävä yritys.
  • Laadukas ja joustava palvelu takaa asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin vastaamisen.
  • Työntekijöiden arvostama työnantaja.