Harmet Building

Byggprocesser


1. Modulerna lastas på lastbilar vid fabriken och körs till hamnen
2. Modulerna lastas på fartyget 3. Modulerna lossas från fartyget
4. Lastbilarna anländer till byggplatsen 5. EByggplatsen är förberedd för att lyfta modulerna på plats 6. Ställningar ställs upp innan modulerna monteras men de sista arbetena utförs samtidigt som modulerna monteras
7. Modulerna lyfts på plats 8. Tak lyfts på plats 9. Fasadarbeten
10. Montering av loftgångar och balkonger 11. Fabriksberedskap 12. Anslutning av kommunikationer
13. Ytbehandling inomhus  14. Inspektion 15. Huset är färdigt