Harmet Building

Kvalitet

Harmet Modular Building OÜs kvalitets-, miljö-, hälso- och säkerhetsstyrningssystem uppfyller kraven för internationella standarder.

ISO 9001:2015 – vi följer standarden för kvalitetsstyrningssystemet och ser till att uppfylla löften som ges till kunden

ISO 14001:2015 – vi är effektiva och bevarar naturtillgångarna samt bevarar miljön i enlighet med standarden för miljöledningssystemet

ISO 45001:2018 – när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen följer vi standarden för arbetshälso- och säkerhetsstyrningssystemet, främst baserat på lagstiftningen i Republiken Estland och det land där projektet pågår


Företagets uppdrag är:
att delta i skapandet av en modern miljömässigt värdefull och miljövänlig bo- och arbetsmiljö.

Företagets vision är:
att vara den bästa installatören av rumselement och arrangören av installationsarbeten inom sitt område.

Företagets värderingar:

  • Vi värderar långsiktiga partnerskap, kreativitet, kompetens, flexibilitet, initiativ och att man håller löften.
  • Vi är ett progressivt, hållbart och kontinuerligt förbättrat företag.
  • Vår högkvalitativa och flexibla service garanterar omfattande kundnöjdhet.
  • Vi är en uppskattad arbetsgivare för våra anställda.